+359 66 800 926 info@zgpu.com

Фотоелектричните кодови преобразуватели, (ФКП) са абсолютни преобразуватели, предназначени за преобразуване на ъглови премествания и позиции в кодирани електрически сигнали, съответстващи на абсолютното положение на вала. Използването на диференциално паралелно сканиране на всеки разряд от въртящата се скала в код на Грей, елиминира грешките от смущения и осигурява широк работен температурен диапазон. Преобразувателите се отличават с висока точност, голяма шумоустойчивост, бързодействие, голям диапазон на захранващото напрежение и малки габарити.

ФКП 6, pdf
ФКП 6, pdf
Фотоелектричен кодов преобразувател, ФКП 6

Контакти

ул. Любен Каравелов 20

Габрово, 5300, България

+359 66 800 926

info@zgpu.com