+359 66 800 926 info@zgpu.com

Вибрационните захранващи устройства (вибробункери и вибротранспортьори) са предназначени за ориентиране и транспортиране на различни детайли и възли. Използват се за автоматично захранване на сглобяващи и обработващи машини, за броене и други подобни процеси.

Вибробункерите, според формата на чашата са два типа – с цилиндрични чаши (БВ) и с конусни чаши (БВК). Чашите са с номинални размери от 100 mm до 500 mm. Формата и размерите им се избират и изработват съобразно заявката и параметрите на ориентираните обекти.

Вибрационните линейни транспортьори (ВЛТ) са предназначени за принудително линейно транспортиране на ориентираните посредством вибрационните бункери обекти при автоматично захранване, междуоперационен транспорт и отвеждане към и от обработващи и сглобяващи машини, както и при процеси като контрол, сортиране и др. В зависимост от дължината на транспортния път те са разработени в 2  типоразмера. Траспортният път се изработва по заявка, в зависимост от формата, размерите и начина на ориентиране на транспортираните обекти. Вибрационните линейни транспортьори работят в комбинация с вибрoбункери тип БВ или БВК, разширявайки техните възможности.

ВБ,pdf
ВБ,pdf
Вибрационни бункерни захранващи устройства, ВБ
ВЛТ, pdf
ВЛТ, pdf
Вибрационни линейни транспортьори, ВЛТ

Контакти

ул. Любен Каравелов 20

Габрово, 5300, България

+359 66 800 926

info@zgpu.com