+359 66 800 926 info@zgpu.com

Фотоелектричните растерови преобразуватели, (ФРП) са инкрементални преобразуватели, предназначени за преобразуване на относителни ъглови премествания в правоъгълни електрически импулси. Наличието на две дефазирани импулсни поредици A, B и реперен единичен сигнал C, дават възможност за измерване на абсолютното преместване спрямо реперния сигнал в условията на реверс. Намират приложение в машините с СNС управление, робототехниката, радионавигационни системи, управлението на производствени процеси, автоматизирани дозиращи и контролни системи и други. Произвежданата гама   ФРП покрива почти всички стандартни параметри на произвежданите в света растерови преобразуватели (виж линк analogs_encoders).  По заявка на клиента са възможни и изпълнения с индивидуални механични и електрически параметри.

ФРП-3M, pdf
ФРП-3M, pdf
Фотоелектричен растеров
преобразувател, ФРП-3M
ФРП-6C, pdf
ФРП-6C, pdf
Фотоелектричен растеров
преобразувател, ФРП-6C
ФРП-7КР,pdf
ФРП-7КР,pdf
Фотоелектричен растеров
преобразувател, ФРП-7КР
ФРП-7ЛР, pdf
ФРП-7ЛР, pdf
Фотоелектричен растеров
преобразувател, ФРП-7ЛР
 РИГ-6, РИГ-6Р, pdf
РИГ-6, РИГ-6Р, pdf
Ръчен импулсен генератор,
РИГ-6, РИГ-6Р

Контакти

ул. Любен Каравелов 20

Габрово, 5300, България

+359 66 800 926

info@zgpu.com