+359 66 800 926 info@zgpu.com

Mагнитните инкрементални преобразуватели, тип МИП са предназначени за измерване на ъглово преместване, а магнитните абсолютните преобразуватели, тип МАП за измерване на ъглови позиции. Предлагат се в две конструктивни изпълнения – с вал и без контакт с вала на потребителя. Безконтактният вариант е с минимални габаритни размери и външен магнитен възбудител, монтиран на вала на потребителя.
Изходните сигнали от преобразувателите, тип МИП са стандартни инкрементални изходи – две импулсни дефазирани поредици и реперен импулс. Максималният брой импулси на оборот е 4096.
Преобразувателите, тип МАП са предназначени за преобразуване на ъглови премествания и позиции в кодирани електрически сигнали, съответстващи на абсолютното ъглово положение на магнитния възбудител. Обемът на инфoрмацията за един оборот е до 4096 bit, като изходният интерфейс е последователен, тип SSI или SPI.
Като опция се предлагат изходни сигнали, тип PWM, както и UVW, които могат да се използват за управление на безчеткови двигатели. Предлагат се и в комплект с реверсивен брояч РБ-8, като измервателна система за ъглови премествания.
Mагнитните линейни преобразуватели, тип МЛП са предназначени за измерване на линейно преместване. Предсталяват комбинация от четяща глава и магнитна гъвкава лента до 50 m със самозалепящ слой. Успешно могат да заместят оптичните инкременталните линии там, където има достатъчно точни линейни направляващи. Сигналите от преобразувателите представляват стандартни инкрементални изходи. Предлагат се и в комплект с реверсивен брояч РБ-8, като измервателна система за линейни премествания.

МЛП-1А, МЛП-2A, pdf
МЛП-1А, МЛП-2A, pdf
Магнитни линейни преобразуватели, МЛП-1А, МЛП-2A
MИП-3С, pdf
MИП-3С, pdf
Магнитен инкрементален преобразувател, МИП-3С
МИП-3A, МИП-3SD, pdf
МИП-3A, МИП-3SD, pdf
Магнитен инкрементален преобразувател, МИП-3А, МИП-3SD

Контакти

ул. Любен Каравелов 20

Габрово, 5300, България

+359 66 800 926

info@zgpu.com