+359 66 800 926 info@zgpu.com

Реверсивният брояч, (РБ-8) е осемразряден програмируем реверсивен брояч, предназначен за работа с инкрементални преобразуватели с квадратурни импулсни изходни сигнали или импулсна поредица и сигнал за посока. Реакцията на всеки от изходите може да се програмира за постоянно включване или за изрaботване на импулс с определена продължителност при достигане на зададената реперна точка. Сервизният режим позволява програмиране на потребителски единици на индикацията и корекция на показанието. Наличието на приемник ADM 485 на входовете на брояча позволява отдалечаване на инкренталния преобразувател над 100 m.

PB-8, pdf
PB-8, pdf
Реверсивен брояч, РБ-8

Контакти

ул. Любен Каравелов 20

Габрово, 5300, България

+359 66 800 926

info@zgpu.com