+359 66 800 926 info@zgpu.com

ЗГПУ Груп ООД е водеща компания в следните направления:

  • Проектиране, производство и сервиз на относителни (инкрементални) и абсолютни (кодови) преобразуватели на ъглови и линейни премествания и  системи за линейни и ъглови измервания;
  • Проектиране и производство на сензори на Хол;
  • Проектиране и производство на опто-електронни сензори;
  • Проектиране и производство на елементи на автоматиката;
  • Проектиране и производство на вибрационни бункерни захранващи устройства (вибробункери), вибрационни линейни транспортьори и ориентиращи системи;
  • Генератори и уредби за индукционно топене и нагряване;
  • Производство на прецизни и силови ротационни съединители;
  • Прецизна механична обработка на детайли и възли.

Контакти

ул. Любен Каравелов 20

Габрово, 5300, България

+359 66 800 926

info@zgpu.com