+359 66 800 926 info@zgpu.com

Двукоординатните сензори за измерване на наклон,  (СИН) са предназначени за измерване на отклонението от хоризонталното положение по две координати, т.е в една равнина с диапазон от +-30 до +-90 градуса и разрешаваща способност 0.07 градуса. Построени са на базата на инерционни чувствителни елементи от най-нов тип, изпълнени по МЕМS технология. Посоките на измерване са успоредни на монтажната равнина.

Сензорите намират приложение при измерване отклонението на платформи от хоризонталното положение, системи за стабилност на транспортни средства, навигационни системи, електронни компаси с компенсация на наклона, измерване диферент и крен на кораби, компютърни координатни устройства, задвижвани с наклон.

СН-XY.30, pdf
СН-XY.30, pdf
Сензори за измерване на наклон, СН-XY.30

Контакти

ул. Любен Каравелов 20

Габрово, 5300, България

+359 66 800 926

info@zgpu.com